Gelderland in beeld

Vorden, Zuivelfabriek

  • Flash